Par uzņēmumu

Mēs esam komanda, kas 2015. gadā nāca klajā ar ideju, kas nu pat ir pārtapusi par ko vairāk. Esam gatavi pasauli iepazīstināt ar ierīci, kas rada zaļo enerģiju!

Uzzināt vairāk

Pakalpojumi

SIA “S plus” veic notekūdens siltuma rekūperācijas iekārtu izgatavošanu un uzstādīšanu, kā ārī sniedz gāzes apgādes tīklu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanas un montāžas pakalpojumus.

Notekūdens siltuma rekūperācijas iekārta

Notekūdens siltuma potenciāla pielietojums ēkas mikroklimata nodrošināšanā Notekūdens sevī satur enerģiju, kuru var izmantot ēkās siltuma un iekštelpu dzesēšanas vajadzībām. Tas ir apslēpts enerģijas potenciāls, kas šobrīd netiek izmantots. Ieviešot mūsu izstrādāto tehnoloģiju, iespējams mazināt enerģijas izmaksas un CO2 izmešu apjomu, kā arī atkarību no ārējiem enerģijas piegādātājiem. Notekūdens siltuma rekuperācijas iekārta Iekārta paredzēta energoapgādei...

Uzzināt vairāk

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un montāža

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanai nepieciešams: Attiecīgās teritorijas atbildīgās iestādes izdoti tehniskie noteikumi. Zemesgrāmatas apliecības kopija. Zemes robežu plāns. Saskaņota topogrāfija ar derīgu termiņu.

Uzzināt vairāk

Gāzes apgādes tīklu projektēšana un montāža

Gāzes apgādes tīklu tehnisko projektu sagatavošanai ir nepieciešami šādi dokumenti: Ārējo gāzes vadu projektu sagatavošanai ir nepieciešami šādi dokumenti: AS “Gaso” tehniskie noteikumi. Zemesgrāmatas apliecības kopija. Zemes robežu plāns. Inventarizācijas lieta, esošās vai topošās privātmājas projekts. Saskaņota topogrāfija ar derīgu termiņu. Iekšējo gāzes vadu projektu sagatavošanai ir nepieciešami šādi dokumenti: AS “Gaso” tehniskie noteikumi. Zemesgrāmatas...

Uzzināt vairāk