SIA “S plus” ir sertificēts un būvkomersantu reģistrā reģistrēts uzņēmums ar būvkomersanta reģistrācijas Nr. 12875. Uzņēmums dibināts 2009. gadā, tas ir sertificēts veikt gāzes apgādes tīklu, ūdens un kanalizācijas tīklu un siltumapgādes tīklu izbūves darbus. Kā arī piedāvā iepriekš minētajās nozarēs izstrādāt būvprojektus. Uzņēmums darbojas infrastruktūras tīklu būvniecības jomā, tajā ir pulcēti jomas speciālisti, kā arī ir pieejama tehnika dažādas grūtības pakāpes uzdevumu izpildei. Uzņēmumam ir pieredz zinātnisku projektu izstrādē, tas ir saņēmis Latvijas patentu notekūdeņu rekuperācijas sistēmas tehniskās risinājuma izstrādē.