PIESAKIES KONSULTĀCIJAI
APCIEMO MŪS:
Ikšķile, Skolas iela 15, Latvija
NOSŪTI ZIŅU
info@splus.lv
PIEZVANI MUMS:
+371 20023905
+371 26148875
.

Par mums

Mūsu tehnoloģija taupīs Jūsu naudu

Mēs esam komanda, kas 2015. gadā nāca klajā ar ideju, kas nu pat ir pārtapusi par ko vairāk. Esam gatavi pasauli iepazīstināt ar ierīci, kas rada zaļo enerģiju!

Esam radījuši iekārtu kompleksu, kas ļaut atgūt siltumenerģiju no notekūdens, dzesēt ēkas iekštelpas ar atdzisušiem notekūdeņiem, uzkrāt to siltumu akumulatorā brīdī, kad enerģijas cenas ir zemākas vai enerģija pieejama no saules.

Mūsu komandā ir zinātņu doktori, pieredzējuši praktiķi un programmētāji, kas ļaus visdažādākajām tehnoloģijām strādāt vienā sistēmā.

Mēs esam par tehnloģijām, kas palīdz pasaulei kļūt labākai! Sākam ar Latviju un tiecamies uzrunāt visu pasauli.

Mūsu galvenais mērķis
Atjaunojamā
enerģija
zaļākai nākotnei!
splus-elementi1

Mūsu misija ir veicināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu, lai radītu zaļāku nākotni!

S plus piedāvā konsultācijas ēkas optimālā energoapgādes modeļa izveidei, mikroģenerācijas elektrotīklu (saules parku) izveidei no projektēšanas līdz būvniecības procesa organizēšanai, energoapgādes ierīču (gaiss – ūdens, ūdens – ūdens siltumsūkņi) iekārtu jaudas izvēli un pašu iekārtu piegādi un uzstādīšanu, unikālu notekūdens siltuma atgūšanas sistēmu uzstādīšanu ēkas karstā ūdens sagatavošanas un cirkulācijas nodrošināšana, kā arī iekštelpu dzesēšanai vasaras periodā, unikālu ēkas energopārvaldības sistēmas izveidi, kas nodrošinās jūsu dzīvojamajai ēkas viszemākās energoapgādes izmaksas no atjaunojamajiem energoresursiem.

Mūsu zināšanas atbrīvos līdzekļus Jūsu biznesa attīstībai

Zināšanas un pieredzi kuru ir uzkrājusi S plus ir unikālas pasaules mērogā. Mēs Jums palīdzēsim sagatavoties enerģētiskajai krīzei ar tehnoloģijām, kas ļaus Jums pilnībā atteikties no dārgajiem fosilajiem energoresursiem.

Mūsu projekti

Esam lepniOgres Centrālā bibliotēka

Ēkā izveidotais mikrotīkls, kas sastāv no siltumsūkņa, notekūdeņu enerģijas atgūšanas/ uzkrāšanas sistēmas, ar kuru ziemas sezonā atgūst siltumenerģiju telpu apkurei, bet vasaras sezonā pēc siltumenerģijas novadīšanas nodrošina iekštelpu dzesēšanu, saules PV paneļu sistēmas elektroenerģijas ražošanai, lai nodro- šinātu inženiertehnisko iekārtu darbību, uzskatāms par ekotriģenerācijas paraugu, kur iegūtā elektroenerģija no saules nodrošina siltuma un aukstuma iekārtu darbību.

Līdz šim ēkas notekūdeņi iekštelpu dzesēšanā nav izmantoti (šajā gadījumā notekūdeņi tiek piesildīti, nevis atdzesēti). Šis aspekts paver jaunu dimensiju atjaunojamo enerģijas resursu pieejamībai un ēku energoapgādes paš- pietiekamības stiprināšanā. Nākotnē, pieaugot gan no jauna uzbūvēto, gan renovēto ēku energoefektivitātei, papildu energoapgādes ierīces telpu dzesēšanai vairs nebūs nepieciešamas, jo ēkas būs siltumnoturīgas ziemā un nepārkarsīs vasaras mēnešos. Ar vienu kompresoru (siltumsūkni), izmantojot notekūdeņu siltuma akumulācijas īpašības, būs iespējams ziemas mēnešos energoefektīvi piesildīt ēkas iekštelpu gaisu, savukārt vasaras mēnešos atdzesēt ieplū- des gaisu ventilācijas sistēmā.

NovērtējamNorvēģijas grantu projekts

Projekta nosaukums: Inovatīvas notekūdens siltumapmaiņas iekārtas prototipa izstrāde
Projekta identifikācijas numurs: NAGS1-IES-2021/17
Līguma numurs: NP-2022/4
Programma: Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”
Atklāts konkurss: Neliela apjoma grantu shēma “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde”
Līdzfinansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “S plus”

Projekta partneris: Bjørn Naustvik
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas: 182’500,09 EUR
Granta līdzfinansējums: 127’750,06 EUR
Projekta mērķis: izstrādāt inovatīvas notekūdens siltumapmaiņas iekārtas UKT–REC prototipu, veikt tā izmēģinājumus un izpētīt tā adaptēšanas iespējas esošajā infrastruktūrā Latvijā un Norvēģijā.
Projekta īstenošanas vieta: Skolas iela 10, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052
Projekta īstenošanas periods: 24 mēneši (no 2022. gada 1. marta līdz 2024. gada 28. februārim)
Kontaktpersona: Kaspars Grīnbergs, tālr. 26148875, e-pasts: kgrinbergs@gmail.com; info@splus.lv
Papildu informācija par programmu: www.eeagranti.lv

Norvēģijas grantu projekta virzība

30.06.2022
Uzņēmums “S plus” 2022.gada 3.februārī ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “Inovatīvas notekūdens siltumapmaiņas iekārtas prototipa izstrāde” īstenošanu, piesaistot grantu 127’750,06 EUR apmērā Norvēģijas finanšu instrumenta programmas ietvaros. Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvas notekūdens siltumapmaiņas iekārtas UKT–REC prototipu, veikt tā izmēģinājumus un izpētīt tā adaptēšanas iespējas esošajā infrastruktūrā Latvijā un Norvēģijā.

31.10.2022
Uzņēmums aktīvi īsteno Norvēģijas finanšu instrumenta programmas līdzfinansētu projektu “Inovatīvas notekūdens siltumapmaiņas iekārtas prototipa izstrāde”, kura ietvaros uzsākta prototipa izgatavošana. Prototipa izveidi veic gan uzņēmuma darbinieki, gan noslēgts līgums ar cenu aptaujas ietvaros izraudzīto būvniecības partneri SIA “Mitarons”. Šobrīd norit iekārtas montāžas, uzstādīšanas un regulēšanas darbu veikšana. Pakalpojuma sniedzējs uzsācis sagatavošanās darbus pie notekūdens siltumapmaiņas aparāta izbūves veikšanas.

28.02.2023

Uzņēmums turpina Norvēģijas finanšu instrumenta programmas līdzfinansētu projekta “Inovatīvas notekūdens siltumapmaiņas iekārtas prototipa izstrāde īstenošanu. Prototipa izveide tuvojas beidzamajiem darbiem – īstenošanas vietā piegādāti visi nepieciešamie materiāli un komponentes, savukārt izraudzītie būvniecības partneri SIA “Mitarons” veikuši iepriekš paredzētos darbus, t.i. notekūdens siltumapmaiņas aparāta izbūvi, kanalizācijas sūkņu vadības mehānismu ievietošanu tvertnē, karstā ūdens sagatavošanas un akumulācijas tvertnes pievienošanu, siltuma skaitītāju apkures un karstā ūdens, kā arī iekštelpu dzesēšanas vajadzībām uzstādīšanu, fekālo sūkņu un uzskalošanas vārstu uzstādīšanu, kā arī citus saistošos būvdarbus.

Šobrīd projekta ietvaros prototipa izveide tiek ievirzīta fināla fāzē, kad izveidotais prototips tiks pilnveidots ar vadības bloka izstrādi un programmatūras nodrošinājumu, ko iztrādās IT uzņēmums “Amitum”.

31.07.2023

Uzņēmums turpina Norvēģijas finanšu instrumenta programmas līdzfinansētu projekta “Inovatīvas notekūdens siltumapmaiņas iekārtas prototipa izstrāde” īstenošanu. Prototipa tehniskā izveide ir pabeigta, šobrīd turpinās prototipam nepieciešamās programmatūras izstrāde un prototipa stabilas darbības nodrošināšanas parametru meklēšana. Pēdējo piecu mēnešu laikā izvēlēts vadības bloks un vadības bloka paplašinājuma modeļi, t.sk. izveidota un sakonfigurēta izstrādes un testēšanas vide. Tāpat uztaisīta vadības bloka un moduļu sākotnējā konfigurācija un pieslēgšana, kā arī izveidota programmatūras sadaļu vizualizācija. Līdz gada beigām plānots pabeigt prototipa programmatūras izstrādi, lai 2024.gada sākumā varētu veikt testēšanu un kļūdu novēršanu.

29.12.2023

Uzņēmums nākamo divu mēnešu laikā plānot noslēgt Norvēģijas finanšu instrumenta programmas līdzfinansētu projekta “Inovatīvas notekūdens siltumapmaiņas iekārtas prototipa izstrāde” īstenošanu. Prototipam nepieciešamās programmatūras izstrāde drīzumā būs pabeigta – pēdējo mēnešu laikā izstrādāts vadības bloks, kurš papildināts par Modbus pieslēgumu integrācijai ar citām sistēmām, tāpat vadības bloks un paplašinājuma moduļi salikti sadales skapī. Izstrādāta tīmekļa sistēmu pieeja vēsturiskajiem datiem un atskaitēm. Tāpat izstrādāti sistēmas algoritmi (automatizācija un vadības scenāriji) un izstrādāta iestatījumu sadaļa darbības algoritmiem, lai 2024.gada sākumā varētu veikt testēšanu un kļūdu novēršanu.

Projektu atbalsta Norvēģijas granti/ Supported by Norway through the Norway Grants
Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai

NovērtējamPar Norvēģijas grantiem

Norvēģijas granti un EEZ granti ir Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā.

Ar Norvēģijas un EEZ grantu palīdzību Norvēģija palīdz samazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības un stiprināt divpusējās attiecības ar saņēmējvalstīm Centrāleiropā, Dienvideiropā un Baltijā. Norvēģija cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Norvēģija kopā ar citām donorvalstīm no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā.

Norvēģijas grantus finansē vienīgi Norvēģija, un tie ir pieejami valstīs, kas pievienojās ES pēc 2003. gada. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam Norvēģijas grantu atbalsts sasniegs 1,25 miljardus eiro. Šā perioda prioritātes:

  1. Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja un pienācīgs darbs
  2. Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana
  3. Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni
  4. Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības
  5. Tieslietas un iekšlietas