Notekūdeņu siltuma rekuperācijas iekārta

Izgudrojuma mērķis tiek īstenots, izveidojot notekūdeņu siltuma rekuperācijas iekārtu, kas satur šādus galvenos elementus: silto notekūdeņu nostādināšanas tvertni, cieto daļiņu nostādināšanas tvertni, silto notekūdeņu pieplūdes cauruli, notekūdeņu novades cauruli, spiedkanalizācijas novades cauruli, notekūdeņu sūkni, notekūdeņu uzskalošanas vārstu, siltummaiņa kontūru un siltumsūkni. Šāds projekts jau šobrīd ir realizēti Ikšķiles vidusskolā, ar mērķi vasaras periodā atslēgt skolu no centralizētās siltumapgādes nodrošinot karstā ūdens siltumslodzi no notekūdeņu rekuperācijas iekārtas. Tas ik gadu ļaus ietaupīt no 5-7 tūkst. EUR uz siltuma zudumiem centralizētajos siltumapgādes tīklos.