Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanai nepieciešams:

  1. Attiecīgās teritorijas atbildīgās iestādes izdoti tehniskie noteikumi.
  2. Zemesgrāmatas apliecības kopija.
  3. Zemes robežu plāns.
  4. Saskaņota topogrāfija ar derīgu termiņu.