Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanai nepieciešams:

1. Lokālā komunālā dienesta izdoti tehniskie noteikumi.
2. Zemesgrāmatas apliecības kopija
3. Zemes robežu plāns
4. Topogrāfija (saskaņota un ar derīgu termiņu)

tel: +371 20023905
e-pasts: info@splus.lv