Jāsazinās ar SIA S plus tehniskās daļas vadītāju Kasparu Ozoliņu
tel:
e-pasts: