Notekūdens siltuma potenciāla pielietojums ēkas mikroklimata nodrošināšanā

Notekūdens sevī satur enerģiju, kuru var izmantot ēkās siltuma un iekštelpu dzesēšanas vajadzībām. Tas ir apslēpts enerģijas potenciāls, kas šobrīd netiek izmantots. Ieviešot mūsu izstrādāto tehnoloģiju, iespējams mazināt enerģijas izmaksas un CO2 izmešu apjomu, kā arī atkarību no ārējiem enerģijas piegādātājiem.

Notekūdens siltuma rekuperācijas iekārta

Iekārta paredzēta energoapgādei nodrošinot apkures, karstā ūdens un iekštelpu dzesēšanas pieprasījumu ēkās, industriālos objektos, pārtikas ražotnēs u.c. Iekārtai nepieciešams pieslēgums notekūdens tīkliem. Siltumenerģijas un dzesēšanas pieprasījumi nav vienlaicīgi, notekūdens kalpo gan, kā enerģijas piegādātājs, gan tās akumulētājs. Iekārtas darbības efektivitāte aprēķināma, kā summa starp ēkai nodoto siltumenerģiju un iekštelpu dzesēšanas vajadzībām novadīto, kas dalīta ar elektroenerģijas patēriņu, kas nepieciešams šo procesu nodrošināšanai.

Siltumsūkņa darbības cikls, paredz divu enerģijas resursu radīšanu – aukstums un siltums. Abi šie resursi ir nepieciešami pārtikas ražošanas procesā. Notekūdens ir ražošanas procesa pārpalikums ar enerģētisku potenciālu un enerģijas akumulācijas īpašībām.

Iekārtas darbības princips

  • Iekārtu pievieno siltumsūknim un dzesēšanas iekārtai «Čillerim», iestatot darba temperatūras režīmu.
  • Siltumsūknis A pusē ražo siltumu (apkurei, karstajam ūdenim, ražošanas procesa nodrošināšanai u.c.), B pusē aukstumu (iekštelpu dzesēšanai, ražošanas procesam u.c).
  • Atkarībā no notekūdens apjoma un temperatūras, iespējams aprēķināt siltumsūkņa un dzesēšanas iekārtas darbības ciklu un maksimālās jaudas siltuma un aukstuma potenciālam.
  • Notekūdens kalpo kā enerģijas avots un enerģijas akumulators vienlaicīgi, jo aukstuma un siltuma cikli nesakrīt.
  • Salāgojot visu iekārtu darbības ciklu iespējams, ievērojami, samazināt ražošanas procesa enerģijas izmaksas.

Potenciālais izmaksu samazinājums izmantojot iekārtu