Pirms pasūtīt gāzes apgādes tīklu tehnisko projektu jāsagatavo šādi dokumenti:

Ārējo gāzesvadu projektēšanai nepieciešams:
1. AS “GASO” tehniskie noteikumi.
2. Zemesgrāmatas apliecības kopija
3. Zemes robežu plāns
4. Inventarizācijas lieta, esošās vai topošās privātmājas projekts
5. Topogrāfija (saskaņota un un ar derīgu termiņu)

Iekšējo gāzesvadu projektēšanai nepieciešams:
1. AS “GASO” tehniskie noteikumi.
2. Zemesgrāmatas apliecības kopija
3. Dūmvadu akts, kuru sastāda sertificēts skursteņslauķis. Ar sertificēto skursteņslauķu sarakstu varat iepazīties http://www.skurstenslaukiem.lv/chimney-sweeper-list.html
4. Inventarizācijas lieta vai mājas / dzīvokļa projekts gāzes apgādes projektēšanas vajadzībām

tel: +371 20023905
e-pasts: info@splus.lv