SIA “S plus” rada Latvijā patentētu notekūdens siltumapmaiņas sistēmu (S Plus REC).

Notekūdens sevī satur enerģētisko potenciālu, ko tas iegūst to uzsildot saimnieciskām vajadzībām, piemēram – gatavojot ēst, mazgājoties u.t.t. Nav lietderīgi šo potenciālu izlādēt notekūdens tīklos, pirms tas nav pilnībā atgūts. Latvijā ir radīta un patentēta tehnoloģija S Plus REC, ar kuras palīdzību notekūdenim var gan novadīt siltumenerģiju, gan to pievadīt. Novadot siltumenerģiju no notekūdens, to…

SIA “S plus” priekšlikums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju enerģijas apgādei EKOTriģenerācijas režīmā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir liels enerģijas patērētājs, tomēr tā vienlaicīgi var kalpot arī kā enerģijas ražotājs. Lai mazinātu fosilo kurināmo īpatsvaru ēku energobilancē, SIA “S plus” piedāvā konceptu, pie kura siltums apkurei un karstā ūdens vajadzībām ēkā tiek nodrošināti ar notekūdeņu siltuma atgūšanas sistēmas palīdzību. Iekštelpu dzesēšanu nodrošina no notekūdens brīvdzesēšanas (freecooling) režīmā. Elektroenerģiju šo…

SIA “S plus” ir radījis konceptu BIOGāzes staciju darbības uzlabošanai. Vairāku enerģijas veidu ražošana EKOPoliģenerācijas ciklā.

Šis koncepts paredz, kā BIOGāzes ražošanas tehnoloģiskajā ciklā ietvert SIA “S plus” radīto siltuma atgūšanas tehnoloģiju (turpmāk tekstā – Iekārta). Proti, BIOGāzes fermenterī (attēls nr. 1) neieciešams uzturēt 42oC temperatūru, fermentājmā masa pēc izstrādes kļūst par aptuveni 40 oC siltu, vircai līdzīgu, substanci (turpmāk tekstā – digestāts), kura tiek novadīta uz uzglabāšanas lagūnu un vēlāk…

Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX 2020

MINOX izstāžu mērķis ir iedrošināt izgudrojumu un inovāciju attīstību Latvijas reģionos un galvaspilsētā, kā arī ieinteresēt tehniskajā jaunradē skolēnus, studentus un sabiedrību kopumā. Izstādes rīko Latvijas Izgudrotāju biedrība, “CONNECT Latvija” un Latvijas Zinātņu akadēmija kopā ar partneriem reģionos. Notekūdens siltuma rekūperācijas iekārta ir saņēmusi balvu “Zelta MINOX 2020”.