SIA “S plus” ir radījis konceptu BIOGāzes staciju darbības uzlabošanai. Vairāku enerģijas veidu ražošana EKOPoliģenerācijas ciklā.

Šis koncepts paredz, kā BIOGāzes ražošanas tehnoloģiskajā ciklā ietvert SIA “S plus” radīto siltuma atgūšanas tehnoloģiju (turpmāk tekstā – Iekārta). Proti, BIOGāzes fermenterī (attēls nr. 1) neieciešams uzturēt 42oC temperatūru, fermentājmā masa pēc izstrādes kļūst par aptuveni 40 oC siltu, vircai līdzīgu, substanci (turpmāk tekstā – digestāts), kura tiek novadīta uz uzglabāšanas lagūnu un vēlāk nogādāta uz lauka, kur to izmanto grunts bagātināšanai.

Attēls Nr. 1. Siltuma rekuperācijas sistēmu principiālā shēma.

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir image-30.png

Attēlā Nr.1 redzams, ka digestāts pēc BIOGāzes fermentera nonāk siltuma atgūšanas Iekārtā, kur līdz ar tā atdzesēšanu tiek atdalīta sausnes daļa, kas uzskatāma par bioloģiski vērtīgāko sastāvdaļu. Novadītā siltumenerģija tiek nodota fermentējamās masas priekšuzildīšanai (tās sākotnējā temperatūra 0-5 oC), tādā veidā, ievērojami, ietaupot BIOGāzes pašpatēriņu un līdz ar to izmaksas. BIOGāze ir dārgs gala produkts, kuru tērēt tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai ir ekonomiski nepamatoti.

Atgūstot siltumu no digestāta Iekārta aizvieto BIOGāzes patēriņu, šī procesa nozīme pieaug apstāklī, kad elektroenerģijas ražošana no BIOGāzes Obligātā Iepirkuma ietvaros nākotnē vairs nepastāvēs. BIOGāze būs galaprodukts. Ar SIA “S plus” radītās Iekārtas palīdzību būs iespējams samazināt enerģijas izmaksas. SIA “S plus” koncepts paredz, ka Iekārta daļēji funkcionēs no saules enerģijas saņemot darbībai nepieciešamo elektroenerģiju Solārajiem paneļiem, kas nodrošinās ekoloģisku un lētu enerģiju. Tas nozīmē, ka stacijā tiks ražota biogāze, no ražošanas procesa pārpalikuma siltums sildīšanas un dzesēšanas vajadzībām, kā arī elektroenerģija no solārajiem paneļiem, SIA “S plus” šo sistēmu kompleksu dēvē par EkoPoliģenerāciju.

Iekārtas uzdevums ir izlīdzināt pieprasījumu starp enerģijas veidiem, vienā gadījuma nodrošinot sistēmas piesildi, otrā sistēmas dzesēšanu. Iekārta no digestāta, pilnībā, neatgūs aizejošo siltumenerģiju, tā kalpo kā fermentējamās masas priekšuzsildītājs, trūkstošo apjomu nepieciešams saražot ar citu enerģijas avotu (piemēram pašpatēriņa koģenerācijas dzinēju). Dzesēšanas cikls ir ekonomiski pamatots pie pozitīva temperatūras grafika, tas ir iekštelpu vai ražošanas cikla dzesēšanas procesa nodrošināšanai. Apvienojot fementējamās masas priekšuzsildīšanu ar dzesēšanas pieprasījuma nodrošināšanu Iekārta spēj nodrošināt lielāku atgūstamās enerģijas apjomu par zemāku cenu, tā ir priekšrocība, kas ļaus samazināt uzņēmuma produktu ražošanas pašizmaksu.

Attēls Nr.2. Atgūstams enerģijas potenciāls, kurš šobrīd zūd.

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir image-32.png

Attēlā Nr.3 redzams Biogāzes Fermentera priekšuzsildīšanas un tehnoloģiskā procesa dzesēšanas izmaksu salīdzinājums starp BIOgāzes pašaptēriņa izmaksām un Iekārtas iespējām.

Attēls Nr.3. CO2 izmešu un enerģijas izmaksu samazinājums līdz 70%.

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir image-34.png

Salīdzinājums veikts pieņemot, ka siltumenerģijas izmaksas no Biogāzes stacijas sastāda 0.06 EUR/KWh un elektroenerģijas izmaksas, no pašpatēriņa koģenerācijas 0.07 EUR/KWh. Grafiks parāda, ka ir ekonomisks un energoefektīvs pamatojums, lai BIOgāzes fermenteri piesildītu ar SIA “S plus” piedāvāto digestāta siltuma rekuperācijas Iekārtu.

Iekārtas uzstādīšanas izmaksas atkarīgas no integrācijas sarežģītības pakāpes. Esam veikuši aptuvenās izmaksu kalkulācijas, kuras pat pie šī brīža situācijas uzskatāmas par ekonomiski pamatotām, attēls Nr.4.

Attēls Nr. 4. Pozitīvi ilgtermiņa investīciju plāni.

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir image-11.png

Naudas plūsmas grafiks, pie digestātes apjoma 10m3/stundā – iekārtas izbūves izmaksas, līdz EUR 350000, ekspluatācijā atmaksātos 4 gadu laikā, bez GRANTA.