Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX 2020

MINOX izstāžu mērķis ir iedrošināt izgudrojumu un inovāciju attīstību Latvijas reģionos un galvaspilsētā, kā arī ieinteresēt tehniskajā jaunradē skolēnus, studentus un sabiedrību kopumā. Izstādes rīko Latvijas Izgudrotāju biedrība, “CONNECT Latvija” un Latvijas Zinātņu akadēmija kopā ar partneriem reģionos.

Notekūdens siltuma rekūperācijas iekārta ir saņēmusi balvu “Zelta MINOX 2020”.